FANDOM


試煉副本介紹

還在擔心英雄等級不夠嗎?來吧,試煉副本滿足你的需求。

图片23

                                                                         
1.試煉產出:產出英雄經驗物品,英雄可以通過餵養經驗物品提升等級。

2.試煉戰鬥:試煉副本有三波怪物,戰勝一波怪物後才會出現下一波怪物,通關後才能獲得對應獎勵,試煉副本失敗不獲得獎勵。

3.試煉評分:不同回合數打通試煉副本,會有不同的星級評分,首次三星通關試煉副本可以領取對應獎勵

4.試煉副本總共分為五層幻境,每層環境有五個不同的難度。

5.試煉副本進入要求:不同層次的幻境的第一個難度,只要求擁有指定數量和顏色的英雄,之後的四個難度都需要通關前一個試煉副本才可以挑戰。

試煉副本消耗:通關試煉副本需要消耗一定的體力。

除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。